Valmennuksilla työhyvinvointia ja tuottavuutta yritykseen

Hyvinvointianalyysin avulla kohti parempaa työhyvinvointia – ilmoita yrityksesi mukaan!

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailuetu

Henkilöstön hyvinvointianalyyseihin perustuvan työkykykartoituksen avulla työpaikoilla voidaan lisätä työtehoa sekä vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja. Työkykykartoituksen avulla päästään näkemään, missä on onnistuttu yksilöinä ja organisaationa. Se kertoo myös kehittämiskohteet. Hyvinvointianalyysi antaa jokaiselle työntekijälle keinot oman työhyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi osana yritysten henkilöstölle ja johdolle tehtävää työhyvinvointianalyysiä

–  Syke ja sykevälivaihtelu antavat meille sellaista tietoa, jota emme itse pysty aina havaitsemaan. Kuormituksen ja palautumisen suhde on tärkeä hyvinvoinnillemme. Ihmisen tulisi toipua työn rasituksista yön aikana, kertoo Jarmo Perttunen, biomekaniikan ja liikunnan opettaja TAMKista.

Työkykykartoituksen hyödyt työpaikalla

 • Henkilökohtainen mittaus ja palaute motivoi tutkitusti muutokseen.
 • Ryhmäraportti näyttää, miten henkilöstö voi ja missä on parannettavaa.
 • Se auttaa kohdistamaan hyvinvointieurot tarvepohjaisesti.
 • Näyttää henkilökohtaiset stressipiikit.
 • Haitallinen stressi havaitaan mittaamalla palautumista ja tunnistamalla mahdollinen kuormitustekijä.
 • Haitallista stressi on silloin, kun se pitää elimistöä aktiivisena jopa levon ja rentoutumisen aikana.

Log Inno -hankkeessa tehtävät yritysten työkykykartoitukset ja hyvinvointianalyysit ovat yrityksille maksuttomia. Hyvinvointianalyysin teko on vaivatonta, eikä häiritse työntekoa tai muuta päivittäistä tekemistä.

Ilmoita sinäkin yrityksesi mukaan Firstbeat-hyvinvointianalyysiin jo tänään!

Lisätietoa
Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Log Inno –hanke, p. 040 777 0956, petri.murtomaki@tamk.fi

 

***

Katso video

Esimerkkitapaus Vincit:

Satoja henkiä työllistävän Vincitin perustaja ja ohjelmistokehityksen johtaja Mikko Kuitusen mukaan hyvinvointi lähtee yksilön tarpeiden ymmärtämisestä, sillä ne ovat hyvin erilaisia eri ihmisillä. Kuitunen toteaakin ”itsensä johtamisen olevan työelämän taito numero yksi” ihan kaikille.

 

 

 

 

Log Inno -valmennukset on suunnattu kone- ja kuljetusyrityksille: yrittäjille ja esimiehille. 

Valmennuksissa käytetään monipuolisesti osallistavia oppimismenetelmiä ja tavoitteena on, että osallistujat pystyisivät välittömästi hyödyntämään uutta osaamistaan käytännössä. Valmennus on maksutonta.

Valmennus on mahdollista tilata myös yritys- tai yritysryhmäkohtaisesti. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yrityskohtaisen valmennuksen, ota yhteyttä Petri Murtomäkeen 040 777 0956.


Jarmo_opastaa_1

VALMENNUSTEN SISÄLLÖT:

1. Toimintaprosessien kehittämisen valmennus

 • Palvelun ja prosessien kehittäminen
 • Henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntäminen
 • Innovointiharjoitus

Kuinka kehitän yrityksen toimintaa pieni pala kerrallaan? Kuinka otan muut mukaan kehittämiseen? Kuinka hyödynnän ”hiljaisen” osaamisen?

2. Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus

 • Työyhteisötaidot ja ilmapiirin kehittäminen
 • Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen
 • Eri sukupolvien johtaminen

Miten vaikutan yrityksen ilmapiiriin ja miten se vaikuttaa tuottavuuteen?
Miten hyödynnän ihmisten erilaisuuden?
Miten johdan itseäni? Miten autan muita johtamaan itseään?
Millainen yrittäjä/esimies/työntekijä haluan olla?

Valmennusaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) toteuttaa yhdessä Koneyrittäjien liiton (KL) ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) kanssa Log Inno -hanketta, jonka tavoitteina on kehittää metsä- ja kuljetusalan yritysten ja organisaatioiden

 • työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla
 • toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja esimiestaitoja
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • yhteistyötä asiakasorganisaatioidensa kanssa.

Paremmalla työhyvinvoinnilla kohti tuottavampaa ja tuloksellisempaa yritystoimintaa

Puunhankinnan pk-yrityksissä tuottavuutta on kehitetty parantamalla koneiden ja puutavara-autojen teknisiä ominaisuuksia. Tekninen tuottavuus onkin huippuluokkaa. Nyt on aika kehittää yritysten toimintamalleja siten, että henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy ja samalla yrityksen tuottavuus paranee.  Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena poissaolot ja tapaturmat vähenevät, työprosessit kehittyvät tuottavammiksi ja tuottavuuden kasvun myötä yrityksen tuloksentekokyky paranee.

Log Inno -hankkeen toimenpiteillä yrityksen toimintaprosesseja uudistetaan osallistamalla yrityksen koko henkilöstö yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen osallistavat, luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävät monipuoliset menetelmät kannustavat uusiin tapoihin ajatella ja toimia.

Hankkeen tausta ja toimijat

Log Inno kuuluu valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä
-toimenpideohjelmaan, joka on osa Työelämä 2020 -ohjelmaa.

Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta.

Hanke toteutetaan 1.2.2016–31.1.2019.

Kohderyhmät

Hankkeen  kohderyhmänä ovat metsä- ja kuljetusalalla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö sekä yksityisyrittäjät.

Ilmoittaudu mukaan!

Lähde hankkeeseen mukaan kehittämään yrityksesi tuottavuutta, työhyvinvointia ja tuloksentekokykyä – ilmoittaudu jo tänään!

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Ilmoittaudu lomakkeella.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset puhelimitse:

petri.murtomaki@tamk.fi               GSM 040 777 0956

kari.palojarvi@skal.fi                      GSM 0500 376 618

timo.makkonen@koneyrittajat.fi     GSM 040 9009 422