Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2016

Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) toteuttaa yhdessä Koneyrittäjien liiton (KL) ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) kanssa Log Inno -hanketta, jonka tavoitteina on kehittää metsä- ja kuljetusalan yritysten ja organisaatioiden

  • työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla
  • toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja esimiestaitoja
  • innovatiivisuutta ja luovuutta
  • yhteistyötä asiakasorganisaatioidensa kanssa.

Paremmalla työhyvinvoinnilla kohti tuottavampaa ja tuloksellisempaa yritystoimintaa

Puunhankinnan pk-yrityksissä tuottavuutta on kehitetty parantamalla koneiden ja puutavara-autojen teknisiä ominaisuuksia. Tekninen tuottavuus onkin huippuluokkaa. Nyt on aika kehittää yritysten toimintamalleja siten, että henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy ja samalla yrityksen tuottavuus paranee.  Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena poissaolot ja tapaturmat vähenevät, työprosessit kehittyvät tuottavammiksi ja tuottavuuden kasvun myötä yrityksen tuloksentekokyky paranee.

Log Inno -hankkeen toimenpiteillä yrityksen toimintaprosesseja uudistetaan osallistamalla yrityksen koko henkilöstö yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen osallistavat, luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävät monipuoliset menetelmät kannustavat uusiin tapoihin ajatella ja toimia.

Hankkeen tausta ja toimijat

Log Inno kuuluu valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä
-toimenpideohjelmaan, joka on osa Työelämä 2020 -ohjelmaa.

Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta.

Hanke toteutetaan 1.2.2016–31.1.2019.

Kohderyhmät

Hankkeen  kohderyhmänä ovat metsä- ja kuljetusalalla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö sekä yksityisyrittäjät.