Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen paras kilpailuetu

ESR-projekteissa työt jakaantuvat tasaisesti pitkin vuotta, ja projekti ei voi pysähtyä kokonaan kesälläkään. Tähän aikaan vuodesta Log Inno -projekti ei näytä rauhoittumisen merkkejä, vaan töitä on vielä runsaasti ennen ansaittua lomaa.

– Ennen heinäkuuta on vielä monta asiaa tehtävänä.  Kevät on mennyt organisoidessa  valtakunnallisia johtajuuden ja vuorovaikutustaitojen valmennuksia ja yrityskäynneissä metsä- ja kuljetusalan yrityksissä. Firstbeat-hyvinvointianalyysien järjestelyt ovat vieneet aikaa sekä yrityksille toteutettujen kehittämistyöpajojen suunnittelu. Vielä pitäisi sopia yritysten kanssa seuraavien kehittämistyöpajojen ja muiden toimenpiteiden aikataulut, käydä tapaamassa heitä ja kiertää valmennuksissa, kertoo projektipäällikkö Petri Murtomäki.

Petrin vetämässä Log Inno -hankkeessa perehdytään aihepiireihin, jotka ovat monelle yritykselle pullonkaula.

– Työhyvinvoinnin merkitys yrityksen tuottavuudelle on alettu oivaltaa myös metsäalan kone- ja kuljetusyrityksissä. Hyvä ja avoin työilmapiiri, sujuvat työprosessit sekä kunnossa olevat koneet ja autot ovat tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta. Ne vaikuttavat myös yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen toiminnan kehittämisessä vie usein asioita eteenpäin. Viimeistään työhyvinvointikyselyjen ja hyvinvointianalyysien avulla nähdään, missä kohdissa olisi kehitettävää, toteaa Petri.

 

Yritykset lähtevät mukaan hyödylliseksi koettuun hankkeeseen  

Log Inno -hankkeessa yrityskäynnit ovat olleet tehokkain tapa saada yrityksiä mukaan hankkeeseen. Käyntien tehtävä on saada yritys vakuuttuneeksi hankkeen hyödyllisyydestä. Lisäksi merkittävässä roolissa ovat olleet monipuoliset viestintätoimet, joilla on pyritty vakuuttamaan yritysjohtoa hankkeen positiivisista vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

– Yrityskäyntien lisäksi suunnitelmallisten viestintä- ja markkinointitoimien avulla hanke saa näkyvyyttä ja uskottavuutta kentällä. Olemme saaneet uusia yritysasiakkaita muuan muassa uutiskirjeiden myötä. Kun esimerkiksi tavoittelimme uusia yrityksiä mukaan hankkeeseen ja tarjosimme heille maksutonta Firstbeat-mittausta, saimme viikon sisällä 200 ilmoittautumista mittauksiin. Silloin tuli kiire tilata Firstbeat-mittareita nopeasti lisää. Lisäksi säännöllinen näkyminen artikkeleissa Kuljetusyrittäjä- ja Koneyrittäjä-lehdessä sekä muissa kanavissa on lisännyt näkyvyyttämme asiakkaisiin päin. Hankeviestillä on ollut merkittävä rooli hankkeemme onnistumisessa, toteaa Petri.

Tällä hetkellä hankkeen yritysrekisteissä on valtakunnallisesti jo 52 metsä-, kone- ja kuljetusalan yritystä ja järjestettyihin toimenpiteisiin on osallistunut yli 250 ihmistä. Firstbeat-mittauksia on tehty 165 henkilölle ja 100 puhelinhaastattelua on tehty työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyen. Tuloksia on analysoitu pitkin kevättä.

Aivan yksin Petri ei projektiaan toteuta, vaan hänellä on osaava tiimi tukenaan. Lehtorit  Manne Viljamaa, Pasi Kuusijärvi, Miia Seilonen, opettaja Annina Korpela, yliopettaja Jarmo Perttunen sekä projektikoordinaattorit Piia Tarnanen ja Juho Haukkala työskentelevät projektitiimissä.

Log Inno -projekti hiljentää tahtiaan heinäkuun ajaksi, koska myös asiakkaat lomailevat silloin. Jälleen elokuussa toimenpiteet käynnistyvät vauhdilla ja uusia yrityksiä otetaan mukaan syksyllä alkaviin toimiin.

Lisätietoa
Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Log Innohanke, p. 040 777 0956, petri.murtomaki@tamk.fi

Kuvateksti: Log Innon kevään viimeinen projektikokous ennen kesälomia. Kuvassa vasemmalta Manne Viljamaa, Miia Seilonen, Petri Murtomäki ja Annina Korpela.

Teksti ja kuva: Kukka-Maaria Korko