Log Inno -hankkeen julkaisu ilmestynyt

Hankkeen julkaisu ”LOG INNO – tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille” on ilmestynyt verkkoversiona. 

Julkaisu kertoo hankkeessa saavutetuista tuloksista ja yhteistyössä yritysten kanssa toteutetuista kehittämistoimista. Julkaisun artikkeleissa tuodaan esille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmia eri alojen asiantuntijoiden kertomana.

Kyselyjen, mittausten ja haastattelujen pohjalta tarkastellaan hankkeessa mukana olleiden yritysten kokemuksia ja mielipiteitä omasta työhyvinvoinnistaan ja tuottavuudestaan. Lisäksi esitetään kehitysehdotuksia ja ratkaisuja, joita metsä- ja kuljetusalalla voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

Tutustu Log Inno -hankkeen julkaisuun