Hyvästä työyhteisöstä parhaaksi – huippuvalmentaja Dettmann korosti yksilön merkitystä

Log Inno -hankkeen työhyvinvointiseminaari UKK-instituutilla kokosi yhteen metsä- ja kuljetusalan toimijoita pohtimaan, millaisista asioista työhyvinvointi ja tuottavuus muodostuvat alan pk-yrityksissä. 

– Tämä hanke oli erittäin tarpeellinen, sillä alallamme on tällä hetkellä pulaa työntekijöistä. Lisäksi yritysten pitäisi myös kehittyä. Todella hienoa, että hankkeessa kehitetyt toimintakonseptit voidaan ottaa käyttöön yrityksissä, totesivat yhteistyökumppanien edustajat, Metsäalan kuljetusyrittäjien ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi ja Koneyrittäjien liiton kehittämispäällikkö Timo Makkonen.

Työntekijä on yrityksen tärkein voimavara

– Monet metsä- ja kuljetusalan yrityksistä ovat alle kymmenen hengen yrityksiä, jolloin esimiehen ja työntekijöiden yhteistyön haasteet näkyvät entistä selkeämmin. Henkilöstö on kuitenkin hyvin sitoutunutta työhönsä. Kun tämän lisäksi henkilöstö saa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen, se vaikuttaa työhyvinvointiin merkittävästi. Samalla tuottavuuskin paranee, korosti projektipäällikkö Petri Murtomäki seminaarissa Log Inno -hankkeen tuottamia tuloksia ja kokemuksia.

Lehtori Manne Viljamaa TAMKista toi seminaariin puunkorjuuyrityksen työntekijän näkökulmaa ja kertoi hankkeessa yritysten kanssa kehitetyistä käytännön toimintamalleista. Yliopettaja Jarmo Perttunen TAMKista esitteli yrityksille toteutettuja Firstbeat®-hyvinvointimittauksia, jotka auttavat työntekijöitä ja yrityksen johtoa näkemään, missä tilanteissa työ on stressaavinta ja voisiko työtapoja kehittää kevyemmiksi. Metsäkoneyrityksen puheenvuoron seminaarissa käytti Anna-Maija Kiesiläinen, Metsä-Kiesit Oy:stä. Hankkeen ansiosta yrityksessä tiedostettiin  työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus ja se, että yritys ei ole mitään ilman hyvinvoivaa henkilöstöä.

Syötä pallo vapaalle miehelle!

Seminaarissa esiintyneen Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmannin esitys ei jäänyt urheiluhehkutukseksi, vaan hän pureutui syvemmälle johtajuuden ytimeen. 40 vuoden uran tehneen Dettmannin opit soveltuvat jokaiselle työtä tekevälle. Dettmann pyysi yleisöä

miettimään, valmentaako hän joukkuetta vai pelaajia. Dettmannin mukaan valmentajan tulee tunnistaa ja hyväksyä ihmisten erilaisuus ja kaivaa jokaisesta esiin juuri hänen vahvuutensa. Siksi pelaaja tulee ennen joukkuetta. Dettmann korosti, että lopulta kaikkein suurimman kamppailun jokainen käy itsensä kanssa, ja motivaationkin täytyy tulla ihmisestä itsestään.

Dettmann kiteytti työelämän pelisääntöjä:

  • Työyhteisöissä on syytä miettiä, ketkä peliä pelaavat ja millaisia pelaajia meillä on.
  • Mieti omaa pelipaikkaasi ja kysy itseltäsi, miksi olen täällä töissä. Kysy kysymys myös omalta esimieheltäsi.
  • Muista kiittää kaveria ja jakaa hyvää. Auta vastustajakin ylös maasta, jotta peli voi jatkua.

Dettmannin pelifilosofian ydin kuuluu näin: syötä pallo vapaalle miehelle! Tähtipelaajien ympärillä pyörivä peli turhauttaa rivimiehen ja pian koko joukkueen. Kaikille täytyy antaa mahdollisuus näyttää kykynsä ja onnistua.

”Löysät pois” ei kehitä organisaatiota – jatkuva oppiminen kyllä

Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalo valotti lean-johtamisen olemusta kokonaisvaltaisena oppimisjärjestelmänä, jossa kaikista työntekijöistä koulitaan luovia ongelmanratkaisijoita. Lean on siis paljon muutakin kuin ”löysät pois”.  Arsalon mukaan yrityksen menestys rakentuu niiden ihmisten varaan, jotka toimivat asiakasrajapinnassa, koska siellä tulee esiin toiminnan epäkohdat ja onnistumiset.  Yrityksen johdon tulisikin olla erittäin kiinnostunut siitä, mitä tuossa rajapinnassa tapahtuu.

Johtaja Kirsi Stenius Scandic Tampere Station -hotellista painotti esimiestyössä jatkuvaa oppimista ja kokonaisvaltaista otetta.

– Rakenna siis luottamusta, näytä esimerkkiä ja inspiroi, ole rohkeasti oma itsesi, tee yhteistyötä ja pyydä palautetta, Stenius tiivisti Suomen parhaaksi työpaikaksi tänä vuonna valitun Scandic-hotellien johtamisperiaatteet.

Seminaarin lopuksi toimitusjohtaja Heikki Pajuoja kertoi Metsäteho Oy:n roolista työhyvinvoinnin edistämisessä metsä- ja kuljetusalalla ja esitteli Metsätehon koordinoimaa Metsähyvinvointi-hanketta.

Kirjoittajat: Kukka-Maaria Korko ja Annina Korpela

Kuvassa valmentaja Henrik Dettmann ja projektipäällikkö Petri Murtomäki (kuva: Kukka-Maaria Korko)