Aihearkisto: Uncategorized

Log Inno -hanke on päättynyt

Log Inno -hanke on päättynyt 31.1.2019. Hankeväki kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitaan, sidosryhmiään ja hankkeeseen osallistuneita yrityksiä hyvästä yhteistyöstä! Kiitos myös www-sivujen lukijoille. Näillä sivuilla voit vielä lukea hankkeen toiminnasta ja tutustua mm. hankejulkaisuun.  

Hyvästä työyhteisöstä parhaaksi – huippuvalmentaja Dettmann korosti yksilön merkitystä

Log Inno -hankkeen työhyvinvointiseminaari UKK-instituutilla kokosi yhteen metsä- ja kuljetusalan toimijoita pohtimaan, millaisista asioista työhyvinvointi ja tuottavuus muodostuvat alan pk-yrityksissä. 

– Tämä hanke oli erittäin tarpeellinen, sillä alallamme on tällä hetkellä pulaa työntekijöistä. Lisäksi yritysten pitäisi myös kehittyä. Todella hienoa, että hankkeessa kehitetyt toimintakonseptit voidaan ottaa käyttöön yrityksissä, totesivat yhteistyökumppanien edustajat, Metsäalan kuljetusyrittäjien ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärvi ja Koneyrittäjien liiton kehittämispäällikkö Timo Makkonen.

Työntekijä on yrityksen tärkein voimavara

– Monet metsä- ja kuljetusalan yrityksistä ovat alle kymmenen hengen yrityksiä, jolloin esimiehen ja työntekijöiden yhteistyön haasteet näkyvät entistä selkeämmin. Henkilöstö on kuitenkin hyvin sitoutunutta työhönsä. Kun tämän lisäksi henkilöstö saa mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen, se vaikuttaa työhyvinvointiin merkittävästi. Samalla tuottavuuskin paranee, korosti projektipäällikkö Petri Murtomäki seminaarissa Log Inno -hankkeen tuottamia tuloksia ja kokemuksia.

Lehtori Manne Viljamaa TAMKista toi seminaariin puunkorjuuyrityksen työntekijän näkökulmaa ja kertoi hankkeessa yritysten kanssa kehitetyistä käytännön toimintamalleista. Yliopettaja Jarmo Perttunen TAMKista esitteli yrityksille toteutettuja Firstbeat®-hyvinvointimittauksia, jotka auttavat työntekijöitä ja yrityksen johtoa näkemään, missä tilanteissa työ on stressaavinta ja voisiko työtapoja kehittää kevyemmiksi. Metsäkoneyrityksen puheenvuoron seminaarissa käytti Anna-Maija Kiesiläinen, Metsä-Kiesit Oy:stä. Hankkeen ansiosta yrityksessä tiedostettiin  työhyvinvoinnin kokonaisvaltaisuus ja se, että yritys ei ole mitään ilman hyvinvoivaa henkilöstöä.

Syötä pallo vapaalle miehelle!

Seminaarissa esiintyneen Susijengin päävalmentaja Henrik Dettmannin esitys ei jäänyt urheiluhehkutukseksi, vaan hän pureutui syvemmälle johtajuuden ytimeen. 40 vuoden uran tehneen Dettmannin opit soveltuvat jokaiselle työtä tekevälle. Dettmann pyysi yleisöä

miettimään, valmentaako hän joukkuetta vai pelaajia. Dettmannin mukaan valmentajan tulee tunnistaa ja hyväksyä ihmisten erilaisuus ja kaivaa jokaisesta esiin juuri hänen vahvuutensa. Siksi pelaaja tulee ennen joukkuetta. Dettmann korosti, että lopulta kaikkein suurimman kamppailun jokainen käy itsensä kanssa, ja motivaationkin täytyy tulla ihmisestä itsestään.

Dettmann kiteytti työelämän pelisääntöjä:

 • Työyhteisöissä on syytä miettiä, ketkä peliä pelaavat ja millaisia pelaajia meillä on.
 • Mieti omaa pelipaikkaasi ja kysy itseltäsi, miksi olen täällä töissä. Kysy kysymys myös omalta esimieheltäsi.
 • Muista kiittää kaveria ja jakaa hyvää. Auta vastustajakin ylös maasta, jotta peli voi jatkua.

Dettmannin pelifilosofian ydin kuuluu näin: syötä pallo vapaalle miehelle! Tähtipelaajien ympärillä pyörivä peli turhauttaa rivimiehen ja pian koko joukkueen. Kaikille täytyy antaa mahdollisuus näyttää kykynsä ja onnistua.

”Löysät pois” ei kehitä organisaatiota – jatkuva oppiminen kyllä

Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalo valotti lean-johtamisen olemusta kokonaisvaltaisena oppimisjärjestelmänä, jossa kaikista työntekijöistä koulitaan luovia ongelmanratkaisijoita. Lean on siis paljon muutakin kuin ”löysät pois”.  Arsalon mukaan yrityksen menestys rakentuu niiden ihmisten varaan, jotka toimivat asiakasrajapinnassa, koska siellä tulee esiin toiminnan epäkohdat ja onnistumiset.  Yrityksen johdon tulisikin olla erittäin kiinnostunut siitä, mitä tuossa rajapinnassa tapahtuu.

Johtaja Kirsi Stenius Scandic Tampere Station -hotellista painotti esimiestyössä jatkuvaa oppimista ja kokonaisvaltaista otetta.

– Rakenna siis luottamusta, näytä esimerkkiä ja inspiroi, ole rohkeasti oma itsesi, tee yhteistyötä ja pyydä palautetta, Stenius tiivisti Suomen parhaaksi työpaikaksi tänä vuonna valitun Scandic-hotellien johtamisperiaatteet.

Seminaarin lopuksi toimitusjohtaja Heikki Pajuoja kertoi Metsäteho Oy:n roolista työhyvinvoinnin edistämisessä metsä- ja kuljetusalalla ja esitteli Metsätehon koordinoimaa Metsähyvinvointi-hanketta.

Kirjoittajat: Kukka-Maaria Korko ja Annina Korpela

Kuvassa valmentaja Henrik Dettmann ja projektipäällikkö Petri Murtomäki (kuva: Kukka-Maaria Korko)

Log Inno -hankkeen julkaisu ilmestynyt

Hankkeen julkaisu ”LOG INNO – tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille” on ilmestynyt verkkoversiona. 

Julkaisu kertoo hankkeessa saavutetuista tuloksista ja yhteistyössä yritysten kanssa toteutetuista kehittämistoimista. Julkaisun artikkeleissa tuodaan esille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmia eri alojen asiantuntijoiden kertomana.

Kyselyjen, mittausten ja haastattelujen pohjalta tarkastellaan hankkeessa mukana olleiden yritysten kokemuksia ja mielipiteitä omasta työhyvinvoinnistaan ja tuottavuudestaan. Lisäksi esitetään kehitysehdotuksia ja ratkaisuja, joita metsä- ja kuljetusalalla voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

Tutustu Log Inno -hankkeen julkaisuun

LOG INNO – metsäalan työhyvinvointiseminaari 15.11.2018 UKK-instituutilla Tampereella

Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

LOG INNO -hanke järjestää metsäalan työhyvinvointiseminaarin torstaina 15. marraskuuta UKK-instituutilla (Kaupinpuistonkatu 1, 33500 Tampere). Tule kuulemaan herätteleviä puheenvuoroja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin teemoista sekä hankkeen tuloksista!

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt. 

Lähde: Dreamstime.com

SEMINAARIOHJELMA:
(HUOM: Ohjelmamuutokset mahdollisia.)
Seminaariohjelma pdf-muodossa

Puheenjohtajana projektikoordinaattori Juho Haukkala, TAMK

Klo 8.45 – 9.30 Aamukahvi

Klo 9.30 – 9.40 Avaus – TKI-johtaja Perttu Heino, TAMK

klo 9.40 – 10.05 LOG INNO – Työhyvinvoinnin kehittämisen kautta tuottavuuteen – projektipäällikkö Petri Murtomäki, TAMK

klo 10.05–10.30 Hankkeen tulosten hyödyntäminen yrittäjäjärjestöissä – kehittämispäällikkö Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto ry ja toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan kuljetusyrittäjät ry

klo 10.30–10.50 Työntekijänä puunkorjuuyrityksessä ja erilaisia käytännön toimintamalleja – lehtori Manne Viljamaa, TAMK

klo 10.50 – 11.00 Tauko

klo 11.00–11.30 LOG INNO -hankkeen hyvinvointimittaukset: hyvinvointia työhön ja vapaa-aikaan – yliopettaja Jarmo Perttunen, TAMK

klo 11.30 – 12.15 Mitä Lean on? – toiminnanjohtaja Kalle Arsalo, Suomen Lean-yhdistys ry

klo 12.15–13.00 Lounas

klo 13.00–13.45 Yksilön rooli organisaation menestyksessä – valmentaja Henrik Dettmann, Suomen koripallomaajoukkue

klo 13.45–14.15 Metsäkoneyrityksen puheenvuoro henkilöstön työhyvinvoinnin merkityksestä yritystoiminnassa – Anna-Maija Kiesiläinen, Metsä-Kiesit Oy sekä kuljetusyrittäjän kommenttipuheenvuoro

14.15–14.45 Iltapäiväkahvi

14.45–15.15 Esimiestyö yrityksen menestystekijänä – johtaja Kirsi Stenius, Scandic-hotelli Scandic Tampere Station

15.15–15.45 Metsätalouden muutos ihmisnäkökulmasta – toimitusjohtaja Heikki Pajuoja, Metsäteho

15.45–16.00 Seminaarin yhteenveto ja päätös

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen paras kilpailuetu

ESR-projekteissa työt jakaantuvat tasaisesti pitkin vuotta, ja projekti ei voi pysähtyä kokonaan kesälläkään. Tähän aikaan vuodesta Log Inno -projekti ei näytä rauhoittumisen merkkejä, vaan töitä on vielä runsaasti ennen ansaittua lomaa.

– Ennen heinäkuuta on vielä monta asiaa tehtävänä.  Kevät on mennyt organisoidessa  valtakunnallisia johtajuuden ja vuorovaikutustaitojen valmennuksia ja yrityskäynneissä metsä- ja kuljetusalan yrityksissä. Firstbeat-hyvinvointianalyysien järjestelyt ovat vieneet aikaa sekä yrityksille toteutettujen kehittämistyöpajojen suunnittelu. Vielä pitäisi sopia yritysten kanssa seuraavien kehittämistyöpajojen ja muiden toimenpiteiden aikataulut, käydä tapaamassa heitä ja kiertää valmennuksissa, kertoo projektipäällikkö Petri Murtomäki.

Petrin vetämässä Log Inno -hankkeessa perehdytään aihepiireihin, jotka ovat monelle yritykselle pullonkaula.

– Työhyvinvoinnin merkitys yrityksen tuottavuudelle on alettu oivaltaa myös metsäalan kone- ja kuljetusyrityksissä. Hyvä ja avoin työilmapiiri, sujuvat työprosessit sekä kunnossa olevat koneet ja autot ovat tärkeitä työhyvinvoinnin kannalta. Ne vaikuttavat myös yrityksen tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Henkilöstön kuuleminen ja osallistaminen toiminnan kehittämisessä vie usein asioita eteenpäin. Viimeistään työhyvinvointikyselyjen ja hyvinvointianalyysien avulla nähdään, missä kohdissa olisi kehitettävää, toteaa Petri.

 

Yritykset lähtevät mukaan hyödylliseksi koettuun hankkeeseen  

Log Inno -hankkeessa yrityskäynnit ovat olleet tehokkain tapa saada yrityksiä mukaan hankkeeseen. Käyntien tehtävä on saada yritys vakuuttuneeksi hankkeen hyödyllisyydestä. Lisäksi merkittävässä roolissa ovat olleet monipuoliset viestintätoimet, joilla on pyritty vakuuttamaan yritysjohtoa hankkeen positiivisista vaikutuksista henkilöstön työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

– Yrityskäyntien lisäksi suunnitelmallisten viestintä- ja markkinointitoimien avulla hanke saa näkyvyyttä ja uskottavuutta kentällä. Olemme saaneet uusia yritysasiakkaita muuan muassa uutiskirjeiden myötä. Kun esimerkiksi tavoittelimme uusia yrityksiä mukaan hankkeeseen ja tarjosimme heille maksutonta Firstbeat-mittausta, saimme viikon sisällä 200 ilmoittautumista mittauksiin. Silloin tuli kiire tilata Firstbeat-mittareita nopeasti lisää. Lisäksi säännöllinen näkyminen artikkeleissa Kuljetusyrittäjä- ja Koneyrittäjä-lehdessä sekä muissa kanavissa on lisännyt näkyvyyttämme asiakkaisiin päin. Hankeviestillä on ollut merkittävä rooli hankkeemme onnistumisessa, toteaa Petri.

Tällä hetkellä hankkeen yritysrekisteissä on valtakunnallisesti jo 52 metsä-, kone- ja kuljetusalan yritystä ja järjestettyihin toimenpiteisiin on osallistunut yli 250 ihmistä. Firstbeat-mittauksia on tehty 165 henkilölle ja 100 puhelinhaastattelua on tehty työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin liittyen. Tuloksia on analysoitu pitkin kevättä.

Aivan yksin Petri ei projektiaan toteuta, vaan hänellä on osaava tiimi tukenaan. Lehtorit  Manne Viljamaa, Pasi Kuusijärvi, Miia Seilonen, opettaja Annina Korpela, yliopettaja Jarmo Perttunen sekä projektikoordinaattorit Piia Tarnanen ja Juho Haukkala työskentelevät projektitiimissä.

Log Inno -projekti hiljentää tahtiaan heinäkuun ajaksi, koska myös asiakkaat lomailevat silloin. Jälleen elokuussa toimenpiteet käynnistyvät vauhdilla ja uusia yrityksiä otetaan mukaan syksyllä alkaviin toimiin.

Lisätietoa
Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Log Innohanke, p. 040 777 0956, petri.murtomaki@tamk.fi

Kuvateksti: Log Innon kevään viimeinen projektikokous ennen kesälomia. Kuvassa vasemmalta Manne Viljamaa, Miia Seilonen, Petri Murtomäki ja Annina Korpela.

Teksti ja kuva: Kukka-Maaria Korko

Valmennuksilla työhyvinvointia ja tuottavuutta yritykseen

Hyvinvointianalyysin avulla kohti parempaa työhyvinvointia – ilmoita yrityksesi mukaan!

Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen kilpailuetu

Henkilöstön hyvinvointianalyyseihin perustuvan työkykykartoituksen avulla työpaikoilla voidaan lisätä työtehoa sekä vähentää stressiä ja sairauspoissaoloja. Työkykykartoituksen avulla päästään näkemään, missä on onnistuttu yksilöinä ja organisaationa. Se kertoo myös kehittämiskohteet. Hyvinvointianalyysi antaa jokaiselle työntekijälle keinot oman työhyvinvoinnin ja palautumisen kehittämiseen.

Firstbeat-hyvinvointianalyysi osana yritysten henkilöstölle ja johdolle tehtävää työhyvinvointianalyysiä

–  Syke ja sykevälivaihtelu antavat meille sellaista tietoa, jota emme itse pysty aina havaitsemaan. Kuormituksen ja palautumisen suhde on tärkeä hyvinvoinnillemme. Ihmisen tulisi toipua työn rasituksista yön aikana, kertoo Jarmo Perttunen, biomekaniikan ja liikunnan opettaja TAMKista.

Työkykykartoituksen hyödyt työpaikalla

 • Henkilökohtainen mittaus ja palaute motivoi tutkitusti muutokseen.
 • Ryhmäraportti näyttää, miten henkilöstö voi ja missä on parannettavaa.
 • Se auttaa kohdistamaan hyvinvointieurot tarvepohjaisesti.
 • Näyttää henkilökohtaiset stressipiikit.
 • Haitallinen stressi havaitaan mittaamalla palautumista ja tunnistamalla mahdollinen kuormitustekijä.
 • Haitallista stressi on silloin, kun se pitää elimistöä aktiivisena jopa levon ja rentoutumisen aikana.

Log Inno -hankkeessa tehtävät yritysten työkykykartoitukset ja hyvinvointianalyysit ovat yrityksille maksuttomia. Hyvinvointianalyysin teko on vaivatonta, eikä häiritse työntekoa tai muuta päivittäistä tekemistä.

Ilmoita sinäkin yrityksesi mukaan Firstbeat-hyvinvointianalyysiin jo tänään!

Lisätietoa
Projektipäällikkö Petri Murtomäki, Log Inno –hanke, p. 040 777 0956, petri.murtomaki@tamk.fi

 

***

Katso video

Esimerkkitapaus Vincit:

Satoja henkiä työllistävän Vincitin perustaja ja ohjelmistokehityksen johtaja Mikko Kuitusen mukaan hyvinvointi lähtee yksilön tarpeiden ymmärtämisestä, sillä ne ovat hyvin erilaisia eri ihmisillä. Kuitunen toteaakin ”itsensä johtamisen olevan työelämän taito numero yksi” ihan kaikille.

 

 

 

 

Log Inno -valmennukset on suunnattu kone- ja kuljetusyrityksille: yrittäjille ja esimiehille. 

Valmennuksissa käytetään monipuolisesti osallistavia oppimismenetelmiä ja tavoitteena on, että osallistujat pystyisivät välittömästi hyödyntämään uutta osaamistaan käytännössä. Valmennus on maksutonta.

Valmennus on mahdollista tilata myös yritys- tai yritysryhmäkohtaisesti. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yrityskohtaisen valmennuksen, ota yhteyttä Petri Murtomäkeen 040 777 0956.


Jarmo_opastaa_1

VALMENNUSTEN SISÄLLÖT:

1. Toimintaprosessien kehittämisen valmennus

 • Palvelun ja prosessien kehittäminen
 • Henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntäminen
 • Innovointiharjoitus

Kuinka kehitän yrityksen toimintaa pieni pala kerrallaan? Kuinka otan muut mukaan kehittämiseen? Kuinka hyödynnän ”hiljaisen” osaamisen?

2. Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus

 • Työyhteisötaidot ja ilmapiirin kehittäminen
 • Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen
 • Eri sukupolvien johtaminen

Miten vaikutan yrityksen ilmapiiriin ja miten se vaikuttaa tuottavuuteen?
Miten hyödynnän ihmisten erilaisuuden?
Miten johdan itseäni? Miten autan muita johtamaan itseään?
Millainen yrittäjä/esimies/työntekijä haluan olla?

Valmennusaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) toteuttaa yhdessä Koneyrittäjien liiton (KL) ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) kanssa Log Inno -hanketta, jonka tavoitteina on kehittää metsä- ja kuljetusalan yritysten ja organisaatioiden

 • työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla
 • toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja esimiestaitoja
 • innovatiivisuutta ja luovuutta
 • yhteistyötä asiakasorganisaatioidensa kanssa.

Paremmalla työhyvinvoinnilla kohti tuottavampaa ja tuloksellisempaa yritystoimintaa

Puunhankinnan pk-yrityksissä tuottavuutta on kehitetty parantamalla koneiden ja puutavara-autojen teknisiä ominaisuuksia. Tekninen tuottavuus onkin huippuluokkaa. Nyt on aika kehittää yritysten toimintamalleja siten, että henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy ja samalla yrityksen tuottavuus paranee.  Työntekijöiden työhyvinvoinnin parantumisen seurauksena poissaolot ja tapaturmat vähenevät, työprosessit kehittyvät tuottavammiksi ja tuottavuuden kasvun myötä yrityksen tuloksentekokyky paranee.

Log Inno -hankkeen toimenpiteillä yrityksen toimintaprosesseja uudistetaan osallistamalla yrityksen koko henkilöstö yhteiseen kehittämiseen. Hankkeen osallistavat, luovuutta ja innovatiivisuutta kehittävät monipuoliset menetelmät kannustavat uusiin tapoihin ajatella ja toimia.

Hankkeen tausta ja toimijat

Log Inno kuuluu valtakunnalliseen Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä
-toimenpideohjelmaan, joka on osa Työelämä 2020 -ohjelmaa.

Tampereen ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Koneyrittäjien liiton ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n kanssa.

Hankkeen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ja hankkeelle on myönnetty ESR-rahoitusta.

Hanke toteutetaan 1.2.2016–31.1.2019.

Kohderyhmät

Hankkeen  kohderyhmänä ovat metsä- ja kuljetusalalla toimivien mikro- ja pk-yritysten henkilöstö sekä yksityisyrittäjät.

Ilmoittaudu mukaan!

Lähde hankkeeseen mukaan kehittämään yrityksesi tuottavuutta, työhyvinvointia ja tuloksentekokykyä – ilmoittaudu jo tänään!

Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset puhelimitse:

petri.murtomaki@tamk.fi               GSM 040 777 0956

kari.palojarvi@skal.fi                      GSM 0500 376 618

timo.makkonen@koneyrittajat.fi     GSM 040 9009 422