Työpajat ja valmennukset

Kevään 2018 valmennukset valtakunnallisesti

1. Asiakkuuden johtaminen metsäalalla

Koulutuspaikkakunnat:

26.4.2018 Mikkeli, Juho Haukkala; 27.4.2018 Tampere, Juho Haukkala; 3.5.2018 Seinäjoki, Juho Haukkala; 23.5.2018 Kuopio, Juho Haukkala; 24.5.2018 Oulu, Juho Haukkala

 • Yrityskulttuuri
 • Vuorovaikutustyyli
 • Brandin rakentaminen
 • Urakan antajan näkökulma
 • Ammattimainen yrittäjyys
 • Reklaamaatioiden hoito ja virheiden käsittely

2. Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus

Koulutuspaikkakunta: 3.5.2018 Jyväskylä, Joonas Koivumaa

 • Työyhteisötaidot ja ilmapiirin kehittäminen
 • Erilaisten persoonallisuuksien johtaminen
 • Eri sukupolvien johtaminen

3. Toimintaprosessien kehittämisen valmennus

Koulutuspaikkakunnat: 14.5.2018 Tampere, Joonas Koivumaa, 17.5.2018 Oulu, Joonas Koivumaa

 • LEAN-ajattelu kehittämisessä – palvelun ja prosessien kehittäminen
 • Henkilöstön kehittämispotentiaalin hyödyntäminen
 • Kuinka kehitän yrityksen toimintaa pieni pala kerrallaan?

Valitse sopiva valmennus. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Syksyn valmennuspäivämäärät päivitetään sivuille mahdollisimman pian. 

 

 

**********************************************************************

 

Log Inno -hankkeessa yritykselle luodaan toimintamalli, jolla ylläpidetään ja kehitetään työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä.

Toimintamallin hyödyt ovat:

 • poissaolojen ja tapaturmien väheneminen
 • parempi työtehokkuus ja työterveyden ylläpito
 • parempi työelämän laatu
 • työntekijöiden fyysisen, henkisen, ammatillisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paraneminen
 • toimivampi vuorovaikutus työyhteisössä
 • henkilöstön suurempi motivaatio jatkuvaan kehittämiseen.

Toimintamallin luomiseksi hankkeessa toteutetaan kehittämisprosessi, johon osallistuu soveltuvin osin yrityksen koko henkilöstö. Prosessiin sisältyvien työpajojen kesto on 3–7 tuntia suhteutettuna yrityksen kokoon ja käsiteltäviin asioihin. Yritykset saavat yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa kehittämissuunnitelmansa tekoon TAMKin, Koneyrittäjien liiton tai Metsäalan Kuljetusyrittäjien liiton asiantuntijoilta.

Kehittämisprosessin vaiheet

Yrityksen lähtötilanteen kartoitus:

 • työhyvinvoinnin lähtötilanne
 • liiketoiminnan lähtötilanne.

Tavoitetilan määrittely:

 • työhyvinvoinnin ja liiketoiminnan tavoitetilat.

Yrityksen toimintatapojen uudistaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen:

 • palveluiden, työprosessien, johtamisen, yhteistoiminnan, henkilöstön ja fyysisten resurssien tarkastelu nykytilan ja tavoitetilan osalta
 • osaamistarpeiden kartoitus ja osaamisen kehittämissuunnitelma
 • uusien toimintatapojen ja työmenetelmien ideointi edellä oleviin.

Yrityksen yhteistoimintarakenteen uudistaminen:

 • työpaikan sisäisten ryhmien jäsenten keskinäisen yhteistyön pelisäännöt ja kehittäminen
 • työn hallinnan kehittäminen
 • asiakastyön, yritysyhteistyön ja alihankintatyön kehittäminen.

Kehittämissuunnitelman toimeenpano yrityksessä:

 • uudistettujen toimintatapojen käyttöönotto ja vakiinnuttaminen.

Kehittämissuunnitelmien tavoitteiden seuranta:

 • asetettujen tavoitteiden toteutumisen aste ja seuraavat askeleet.

Johtamisen ja vuorovaikutustaitojen valmennus (2 pv):

 • esimiestyön ja vuorovaikutustaitojen valmennus.

Innovaatiotaitojen valmennus (2 pv):

 • yrityksen toimintaprosessien kehittäminen
 • yrityksen palveluiden ja tuotteiden kehittäminen.