Toimenpiteet ja tulokset

Log Inno -hankkeessa yritykselle luodaan toimintamalli, jolla kehitetään ja ylläpidetään työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja yrityksen tuloksentekokykyä. Toimintamallin luomiseksi yritysten kanssa toteutetaan kehittämisprosessi, jonka sisältö ja vaiheet on kuvattu ”Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisprosessi” -osiossa.

Toimintamallin hyötyjä ovat

  • poissaolojen ja tapaturmien väheneminen
  • parempi työtehokkuus ja työelämän laatu
  • työyhteisön toimivampi vuorovaikutus
  • tuottavammat työprosessit
  • henkilöstön parempi motivaatio jatkuvaan kehittämiseen.

Työntekijöiden työhyvinvoinnin paranemisen seurauksena poissaolot ja tapaturmat vähenevät, työprosessit kehittyvät tuottavimmiksi ja tuottavuuden kasvun myötä yrityksen tuloksentekokyky paranee. Hankkeessa työhyvinvointia ja liiketoiminnan prosesseja kehitetään kohti yrityksen itselleen asettamia tavoitteita.