Tavoitteet

Tuottavuutta työhyvinvoinnista metsä- ja kuljetusalan yrityksille

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) toteuttaa yhdessä Koneyrittäjien liiton (KL) ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n (MKY) kanssa Log Inno -hanketta, jonka tavoitteina on kehittää metsä- ja kuljetusalan yritysten ja organisaatioiden

  • työhyvinvointia tuottavuutta edistävällä tavalla
  • toimintatapoja, vuorovaikutustaitoja ja esimiestaitoja
  • innovatiivisuutta ja luovuutta
  • yhteistyötä asiakasorganisaatioidensa kanssa.